گـروه تـولیـدی پـاگـانـی


گروه تولیدی پاگانی با تکیه بر تخصص در زمینه مشاوره و فروش انواع محصولات روغن و روانکار فعالیت می کند . این شرکت با بکارگیری نیرو های مجرب و متخصص در زمینه مشاوره علمی در استفاده از روانکارها همچنین تهیه و توزیع انواع روانکار ها کارنامه درخشانی از خدمت رسانی به سازمان ها و شرکت های مختلف به جای گذاشته است. گروه تولیدی پـاگانی با بـهره مندی از تـجارب و دانـش فـنی، با هدف تـامين نياز بازار داخل اقـدام به تولیـد روانکارهای تخـصصی از جآمله روغـن گیـربکس های اتوماتیـک با بالاتـرین استانـداردها نمـوده تا گامی اساسـی در راستـای تولیـد و تامیین نیازمنـدی های بازار روانکارهای تخصـصـی خودرویـی در ایـران برداشتـه شود. گروه تولیدی پـاگانی با تـاکيد برکيـفيت و تنـوع ارائه خدمـات و تلاش جهت جلـب رضـايت مشـتريان با برخـورداری از کـارکنانی کار آزموده و مسـئول و با استـفاده از دانـش و فنـاوری روز در زمیـنه توزیـع و عرضـه ی انـواع روانـکارها در تـلاش اسـت کلیـه نیاز های مشـتریان را بـرآورده سازد. این شرکت تمامی محصولات خود را با نشان تجاری (پاگانی) تولید و عرضه می نماید و اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید به صورت تخصصی در زمینه روانکارها و ارائه خدمات مربوط به آنها با هدف کسب جایگاه معتبر در بازارهای داخلی از اهداف این شرکت میباشد